Please choose your region

NO HATE
GENERATION
WE ARE

Njerëzit na përshkruajnë si një gjeneratë eksperimentale. Ne kemi mundësinë dhe përgjegjësinë tonë për të qenë ndryshe. Mos kini frikë dhe mos na nënvlerësoni. Ne do të dëshmojmë se mund të bëhemi "gjenerata kundër urrejtjes". Të paktën një në tre gra përjetojnë një formë të dhunës gjatë jetës së tyre dhe ajo merr shumë forma. Urrejtja është gjithashtu dhunë dhe urrejtja ndaj grave është mizogjini. Ne si qytetarë evropianë kemi shansin të shprehim mendimet tona. Le të ndalojmë së mbylluri sytë.

1 % e grave

1 shtete

1 mision

1 % refugjatë lufte

 33 % e grave

Vlerësimet e publikuara nga OBSH tregojnë se në nivel global rreth 1 në 3 grave në mbarë botën u është ushtruar dhunë fizike dhe/ose seksuale nga partneri intim ose dhunë seksuale nga jo-partneri gjatë jetës së tyre. Shumica e kësaj dhune është dhunë nga partneri intim. Në mbarë botën, pothuajse një e treta (27%) e grave të moshës 15-49 vjeç që kanë qenë në një lidhje raportojnë se kanë qenë subjekt i një forme të dhunës fizike dhe/ose seksuale nga partneri i tyre intim.

 5 shtete

Anëtarët e EDYN nga Shqipëria, Gjeorgjia, Moldavia, Maqedonia e Veriut dhe Sllovakia u bashkuan si përfaqësuesit e parë të #nohategeneration. Pasi diskutuan çështjet më shqetësuese në shoqëritë e tyre, ata zgjodhën të flasin kundër dhunës ndaj grave. Ndiqni fushatën në profilet lokale duke kërkuar hashtag #nohategeneration

 1 mision

JO URREJTJE. Ne jemi të rinj që distancohemi nga politikat e urrejtjes dhe hartojme zgjidhje të përbashkëta për problemet shoqërore, për t’i ofruar hapësirës publike vizion, në vend të ndarjes. Ne luftojmë që demokracia të funksionojë. Ne do të dëshmojmë se mund të bëhemi “gjenerata e pare kunder urrejtjes”.

80% e refugjatëve dhe personave të tjerë të zhvendosur

Gratë preken nga konfliktet e armatosura në mënyra të ndryshme: ato janë viktima të dhunës me bazë gjinore, aktore të paqes dhe rindërtimit, si dhe luftëtare ose anëtare të forcave të armatosura, vullnetare ose jo. Gratë dhe fëmijët përbëjnë rreth 80% të miliona refugjatëve dhe personave të tjerë të zhvendosur në botë, duke përfshirë personat e zhvendosur brenda vendit. Përveç kësaj, gratë shpesh bëhen kujdestare për ushtarët e plagosur dhe e gjejnë veten, si rezultat i konfliktit, papritur si menaxhuese të vetme të familjes, prind i vetëm dhe kujdestar i të afërmve të moshuar. (*burimi)

WOMEN

JO URREJTJE. Ne jemi të rinj që distancohemi nga politikat e urrejtjes dhe hartojme zgjidhje të përbashkëta për problemet shoqërore, për t'i ofruar hapësirës publike vizion, në vend të ndarjes. Ne luftojmë që demokracia të funksionojë. Ne do të dëshmojmë se mund të bëhemi "gjenerata e pare kunder urrejtjes".

PEACE

Axhenda e Grave, Paqes dhe Sigurisë (WPS) u prezantua zyrtarisht nga Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së në vitin 2000. Ndërsa axhenda e WPS fillimisht u drejtua nga OKB-ja, që nga viti 2000, rëndësia e saj për arritjen e paqes së qëndrueshme është pranuar gradualisht nga një numër organizatash bdërkombëtare, përfshirë NATO-n.

SECURITY

Është e domosdoshme që ekspertët e politikave të NATO-s dhe këshilltarët gjinorë të marrin pjesë në kontekstin politik dhe kulturor të çdo programi gjinor, dhe duke bërë këtë t'i kushtojnë vëmendje përvojave të jetuara nga gratë dhe vajzat në terren. Grave në sektorin e sigurisë duhet t'u jepet një mundësi për të ndarë shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre pasi këto të dhëna mund të shërbejnë si një mjet për të përmirësuar politikat ekzistuese të WPS (Gratë, Paqja dhe Siguria).

Linja e ndihmës

Linja e ndihmës

Nëse ju ose dikush që njihni ka nevojë për ndihmë, telefononi Linjën Kombëtare të këshillimit për gra dhe vajza. Linja është falas dhe NON-STOP:116/117

Globalisht, ju mund të vizitoni https://www.awhl.org/ ose https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/find-help/.

Vepro

Vepro

Çfarë mund të bëj unë si individ?

SHIKO PËRRETH – Ka shumë forma abuzimi dhe të gjitha mund të kenë pasoja të rënda fizike dhe emocionale. Nëse jeni të shqetësuar për një grua në lagjen tuaj, e cila mund të jetë duke përjetuar dhunë ose nuk ndihet e sigurt pranë dikujt, shikoni për këto shenja dhe zbuloni se si ta ndihmoni atë të gjejë siguri dhe mbështetje.
DËGJO – Kur një grua tregon historinë e saj të dhunës, ajo hedh hapin e parë drejt thyerjes së ciklit të abuzimit. Le t’i sigurojmë asaj një hapësirë të sigurt për të folur dhe për t’u dëgjuar.
MOS KINI FRIKË TË FLISNI – Thyeni heshtjen ndaj dhunës ndaj grave dhe vajzave duke promovuar një kulturë respekti dhe tolerancë zero

Çfarë mund të bëjmë si shoqëri?

PËRMIRËSOJMË MBROJTJEN – Ne duhet të përmirësojmë disponueshmërinë e mbrojtjes për gratë që përjetojnë dhunë, sepse mbrojtja shpesh është e përballueshme.
IMPLEMENTONI – programe për viktimat e dhunës por edhe për dhunuesit për parandalimin e recidivizmit.
EDUKONI– të ndaloni dhunën para se të ndodhë, për shembull duke ofruar leksione për të rinjtë për parandalimin e dhunës ndaj grave.
INSISTIM PËR LIGJE MË TË FORTA – inkurajojmë politikanët aktualë që t’i kushtojnë më shumë vëmendje kuadrit legjislativ në lidhje me dhunën ndaj grave. Ju duhet të jeni një model për shoqërinë dhe veprimet tuaja do ta bëjnë jetën e njerëzve më të mirë.

NJIHUNI ME AGJENDËN E WOMEN PEACE SECURITY NGA NATOKjo Përmbledhje Politikash synon të shqyrtojë praktikat më të mira dhe boshllëqet në përfshirjen e perspektivës gjinore midis aleatëve dhe partnerëve të NATO-s, duke u fokusuar te gratë në sektorin e sigurisë. Ai ofron një sërë rekomandimesh në lidhje me axhendën e WPS, duke marrë parasysh kërcënimet aktuale të sigurisë me të cilat përballen aleatët dhe partnerët.

BASHKOJUNI LËVIZJES

BASHKOJUNI LËVIZJES

Bashkohuni me #nohategeneration. Në brezin tonë nuk ka vend për dhunë ndaj grave. Le t’i themi JO urrejtjes. Le t’i themi JO dhunës. Le të ndalojmë së bashku dhunën ndaj grave. Ne jemi gjenerata #nohategeneration!

edyn

This campaign is sponsored by
NATO's Public Diplomacy Division

NATO
Katedra Komunikacie