Please choose your region

NO HATE
GENERATION
WE ARE

Ľudia nás opisujú ako experimentálnu generáciu. Máme šancu a zároveň zodpovednosť byť iní. Nebojte sa nás, no ani nás nepodceňujte. Chceme ukázať, že sa vieme stať experimentálnou „generáciou bez nenávisti“. Najmenej každá tretia žena zažije počas svojho života nejakú formu násilia, ktoré má mnoho podôb. Nenávisť je tiež násilie a nenávisť voči ženám sa nazýva mizogýnia. Ako európski občania máme tú šancu vyjadriť svoj názor. Prestaňme pred násilím zatvárať oči.

1 % žien

1 krajín

1 misia

1 % vojnových utečencov

 33 % žien

Odhady, ktoré zverejnila WHO, uvádzajú, že celosvetovo bola približne každá tretia žena (30 %) počas svojho života vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu zo strany intímneho partnera alebo sexuálnemu násiliu, ktoré sa netýka partnera. Väčšinu tohto násilia tvorí násilie v intímnych vzťahoch. Celosvetovo takmer tretina (27 %) žien vo veku 15 – 49 rokov, ktoré boli vo vzťahu, uvádza, že boli vystavené nejakej forme fyzického a/alebo sexuálneho násilia zo strany svojho intímneho partnera.

 5 krajín

Členovia EDYNu z Albánska, Gruzínska, Moldavska, Severného Macedónska a Slovenska sa ako prví pripojili k #nohategeneration. Po diskusii o najväčších problémoch vo svojich spoločnostiach sa rozhodli vystúpiť proti násiliu páchanému na ženách. Sledujte kampaň na miestnych profiloch vyhľadaním hashtagu #nohategeneration

 1 misia

NO HATE. Sme mladí ľudia, ktorí sa bránia politike nenávisti, aby navrhli spoločné riešenia problémov spoločnosti a naplnili tak verejný priestor víziou, nie rozdeľovaním. Bojujeme za to, aby demokracia fungovala. Dokážeme, že sa môžeme stať experimentálnou “generáciou bez nenávisti”.

 80% vojnových utečencov a vysídlených osôb

Ženy sú zasiahnuté ozbrojeným konfliktom rôznymi spôsobmi: sú obeťami rodovo podmieneného násilia, sú aktérmi mieru a obnovy, bojovníkmi alebo členkami ozbrojených síl, či už sú to dobrovoľníčky alebo nie. Ženy a deti tvoria približne 80 % z miliónov svetových utečencov a iných vysídlených osôb vrátane osôb vysídlených v rámci krajiny. Ženy sa navyše často stávajú opatrovateľkami zranených bojovníkov a v dôsledku konfliktu sa nečakane stávajú jediným manažérom domácnosti, jediným rodičom a opatrovateľom starších príbuzných. (*zdroj)

WOMEN

Muži boli dlho považovaní za jedinú podstatnú skupinu v ozbrojených konfliktoch a zavedenie agendy WPS (The Women, Peace and Security) predstavovalo zlom, ktorý podnietil štáty, aby začali uvažovať o rôznych úlohách, ktoré ženy zohrávajú v bezpečnostných a mierových procesoch ako obete, bojovníčky, opatrovateľky, informátorky alebo aktivistky. Z výskumu vyplýva, že posilnenie postavenia žien je spojené s bezpečnosťou a stabilitou štátu a predpokladá sa, že zohľadnenie rodovej komplexnosti zvyšuje odolnosť a prispieva k účinnejšiemu boju proti hrozbám.

PEACE

Program The Women, Peace and Security (WPS) bol oficiálne zavedený rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 v roku 2000. Hoci agenda WPS bola pôvodne vedená OSN, od roku 2000 jej význam pre dosiahnutie udržateľného mieru postupne uznalo viacero medzinárodných organizácií, vrátane NATO.

SECURITY

Je nevyhnutné, aby odborníci na NATO politiku a poradcovia pre rodovú rovnosť zohľadňovali politický a kultúrny kontext každého rodového programu a aby pritom venovali pozornosť skúsenostiam žien priamo v teréne. Ženy v bezpečnostnom sektore by mali mať možnosť podeliť sa o svoje obavy a očakávania, pretože tieto údaje by mohli slúžiť ako prostriedok na zlepšenie už existujúcich politík WPS (The Women, Peace and Security).

Linka pomoci

Linka pomoci

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, potrebuje pomoc, volajte na národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. Linka je bezplatná a NON-STOP: 0800 212 212
Existuje tiež linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia na 0800 300 700
Ak uprednostňujete online kontakt, poradňa je dostupná na adrese: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/.
Globálne sa dajú navštíviť stránky https://www.awhl.org/, či https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/find-help/.

Konajte

Konajte

Čo môžem urobiť ako jednotlivec?

VŠÍMAJ SI OKOLIE – Existuje mnoho foriem zneužívania a všetky môžu mať vážne fyzické a emocionálne následky. Ak máš obavu o ženu v tvojom okolí,, ktorá môže zažívať násilie alebo sa v blízkosti niekoho necíti bezpečne, pozorne sleduj tieto znaky a zisti, ako jej pomôcť nájsť bezpečie a podporu.
POČÚVAJ – Keď sa žena podelí o svoj príbeh násilia, urobí prvý krok k prelomeniu kruhu zneužívania. Poskytni sme jej poskytli bezpečný priestor, aby mohla hovoriť a byť vypočutá.
NEBOJ SA HOVORIŤ – prelom mlčanie o násilí páchanom na ženách a dievčatách prostredníctvom podpory kultúry rešpektu a nulovej tolerancie.

Čo môžeme urobiť ako spoločnosť?

ZLEPŠIME OCHRANU – musíme zlepšiť dostupnosti ochrany žien zažívajúcich násilie, pretože ochrana býva často dostupná.
REALIZUJME
– programy pre obete násilia ale aj pre páchateľov, aby sme predchádzali recidíve.
EDUKUJME
– zastavenie násilia ešte pred jeho vznikom, a to napríklad realizovaním prednášok pre mladých zameraných na prevenciu násilia páchaného na ženách
TRVAJME NA LEPŠEJ LEGISLATÍVE – vyzývame súčasných politikov, aby venovali väčšiu pozornosť legislatívnemu rámcu týkajúcemu sa násilia páchaného na ženách. Musíte byť vzorom pre spoločnosť a vaše činy by mali zlepšiť životy ľudí.

PREVEZMITE WOMEN PEACE SECURITY AGENDU OD NATO – Cieľom tohto usmernenia je preskúmať najlepšie postupy a medzery v začleňovaní rodového hľadiska medzi spojencami a partnermi NATO so zameraním na ženy v bezpečnostnom sektore. Poskytuje súbor odporúčaní týkajúcich sa agendy WPS, pričom zohľadňuje súčasné bezpečnostné hrozby, ktorým čelia spojenci a partneri.

PRIPOJte SA K HNUTIU

PRIPOJte SA K HNUTIU

Pridajte sa k #nohategeneration. V našej generácii násilie páchané na ženách nemá miesto. Povedzme NIE nenávisti. Povedzme NIE násiliu. Zastavme spoločne násilie páchané na ženách. My sme #nohategeneration.

edyn

This campaign is sponsored by
NATO's Public Diplomacy Division

NATO
Katedra Komunikacie